Blogi

Praktyczne wskazówki dla pacjentów użytkujących protezy ruchome

Protezy ruchome - blog Bulik-Dent

1. Należy oczyszczać protezę po każdym posiłku.

2. Do oczyszczania najlepiej używać specjalnie do tego przeznaczonej szczoteczki – dwustronnej szczoteczki do czyszczenia protez, ma ona włosie po obu stronach główki , część stożkowa służy do czyszczenia strony wewnętrznej protezy tj. strony dośluzówkowej, a strona druga do czyszczenia strony zewnętrznej protezy.