Praktyczne wskazówki dla pacjentów użytkujących protezy ruchome

 
1. Należy oczyszczać protezę po każdym posiłku.

2. Do oczyszczania najlepiej używać specjalnie do tego przeznaczonej szczoteczki – dwustronnej szczoteczki do czyszczenia protez, ma ona włosie po obu stronach główki , część stożkowa służy do czyszczenia strony wewnętrznej protezy tj. strony dośluzówkowej, a strona druga do czyszczenia strony zewnętrznej protezy.
 
3. Nie używamy pasty do zębów jako środka czyszczącego protezy, gdyż pasty z reguły zawierają składniki ścierne, które powodują ścieranie powierzchni akrylu co doprowadza do jego zwiększonej porowatości, a co za tym idzie akryl zaczyna się przebarwiać, a drobnoustroje mają lepsze środowisko do rozwoju.

4. Zaleca się używanie specjalnych preparatów przeznaczonych do oczyszczania protez zębowych tj odpowiedniej pasty oraz tabletek lub proszku dezynfekującego, gdzie po przygotowaniu roztworu umieszczamy w nim protezę na 20 do 30 minut a następnie wyjmujemy i dokładnie spłukujemy protezę pod bieżącą wodą. Protezy poddajemy dezynfekcji po każdej przebytej infekcji górnych dróg oddechowych.

5. Protezy zdejmujemy na noc i trzymamy je w środowisku suchym !!!( oczywiście po wcześniejszym ich umyciu ) ! Spanie w protezach może grozić ich pęknięciem, zadławieniem a nawet uduszeniem. Zdjęcie protez na okres nocy jest bardzo ważne dla naszego organizmu, gdyż pozwala to "odpocząć śluzówce" - wraca jej prawidłowe ukrwienie. A dodatkowo zmniejszamy ryzyko powstania stomatopatii i zakażenia grzybiczego Candida Albicans.

6. Należy pamiętać o dokładnym oczyszczaniu uzębienia własnego, istotna jest też profilaktyka fluorkową uzębienia resztkowego.
Przynajmniej raz w tygodniu zaleca się stosowanie płukanki zawierającej chlorheksydynę o stężeniu 0,2% , która działa przeciwzapalnie. Na poprawę ukrwienia błony śluzowej, na której w znacznym stopniu osiada proteza, ma wpływ masowanie jej miękka szczoteczką po skończonym myciu zębów.
 
7. Przynajmniej raz na pół roku pacjent powinien zgłosić się na badanie stomatologiczne w celu kontroli uzębienia resztkowego, oceny podłoża protetycznego i samych uzupełnień protetycznych.

8. Kremy mocujące (uszczelniające przed przedostawaniem się resztek pokarmowych) należy stosować po konsultacji ze stomatologiem.

9. Nie należy dokonywać samodzielnie korekty protezy pilnikami lub innymi dostępnymi urządzeniami, gdyż grozi  to ryzykiem uszkodzenia protezy, ale też i podłoża protetycznego.
 
 
 
10. W razie pęknięcia czy złamania protezy nie wolno samemu jej sklejać dostępnymi na rynku klejami, uszkodzoną protezę należy zdjąć i przynieść do gabinetu stomatologicznego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował(a):
Marta Słojkowska-Bulik
Cezary Bulik